☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Trzebnica
Grafika zawierająca herb PSSE Trzebnica

Czwartek 22.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych podczas wypoczynku zimowego dzieci            

i młodzieży na terenie powiatu trzebnickiego w roku 2018r.

 

 Organizacja wypoczynku sezonowego dzieci i młodzieży

 Przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

POWIATU TRZEBNICKIEGO  ZA  2017 ROK

 

Stan Sanitarny Zakładów Nauczania i wychowania                  

na terenie Powiatu Trzebnickiego za I półrocze 2018 r.

 

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH
LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W 2018
ROKU
NA TERENIE POWIATU TRZEBNICKIEGO

 

Informacja opisowa na temat przygotowania do nowego roku szkolnego

2018/2019 na terenie powiatu trzebnickiego.

 

 

Wymagania dla mebli i sprzętu sportowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 ) zobowiązuje dyrektorów placówek do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz nabywania i stosowania przez szkoły i inne placówki nauczania i wychowania sprzętu oraz mebli posiadających aktualne certyfikaty  zgodności, spełniające wymogi  bezpieczeństwa  wydane  przez jednostki certyfikujące te wyroby. W przypadku pozytywnych ocen meble uzyskują certyfikat.
Akredytowane jednostki oceniają spełnienie wymagań na zgodność mebli z następującymi normami:

  • PN - EN 1729-1: 2007 Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych
  • Część l: Wymiary funkcjonalne -    PN - EN 1729-2 : 2007 Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych
  • Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

 

 

Podsumowanie higieny procesu nauczania- uczenia się w szkołach podstawowych.

 

Ogółem do oceny wyznaczono 2 szkoły wiejskie i 1 miejską.

W wyniku przeprowadzonej oceny higieny procesu nauczania-uczenia się uczniów szkoły

podstawowej wg. Poradnika GIS w roku szkolnym 2011/2012 w trzech szkołach

podstawowych z terenu powiatu trzebnickiego ( jedna z terenu Gminy Wisznia Mała, dwie z terenu Gminy Żmigród)- 2 szkoły uzyskały ocenę bardzo dobry, 1 szkoła uzyskała ocenę dobry

W ocenie brano pod uwagę;

· warunki stworzone w szkołach dla dzieci 5 i 6 letnich,

· warunki edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III ) oraz procesu nauczania klas IV-VI ,

· warunki ogólnoszkolne ;

- czy jest dostęp uczniów do wody niegazowanej,

- czy placówki posiadają sklepiki szkolne,

- ogólny stan higieniczno-sanitarny.

Należy zaznaczyć, że przy ocenie poszczególnych zagadnień stwierdzano nieprawidłowości, które wpływają na zdrowie uczniów m.in. dot. planów lekcji, organizacji przerw (w tym niespędzania przerw na boisku), dostępu do niegazowanej wody lub innych napojów niegazowanych - w ramach ustaleń pokontrolnych dyrektorzy placówek zobowiązali się w miarę możliwości do wprowadzenia zmian w organizacji pracy szkoły.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 293637

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X