Ptasia grypa
                                       INFORMACJA NA TEMAT PTASIEJ GRYPY

1. Żywność pochodzenia zwierzęcego pochodząca od drobiu lub z drobiu, u którego stwierdzono
    obecność wirusa grypy ptaków, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumentów jeżeli
    jest poddana obróbce termicznej powyżej 70 stopni Celsjusza.
2. Jaja stanowią rodzaj surowca zwierzęcego wymagającego ostrożności stosowania z uwagi
    na inne potencjalne zagrożenie, np. Salmonellę.
3. Należy pamiętać, aby:
    -nie spożywać jaj na surowo,
   -podczas przechowywania w warunkach domowych wyraźnie oddzielić jaja surowe od innej żywności,
    szczególnie tej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia,
   -zachować podwyższony reżim higieniczny przy stosowaniu jaj surowych do sporządzania potraw,
   -przed użyciem poddać jaja obróbce termicznej - gotować 10 min. w temp. 90 - 100 stopni Celsjusza
    lub smażyć.
4. Wirus H5N1 może także pozostawać na upierzeniu ptactwa, zatem należy zachować zaostrzony
    reżim higieniczny podczas wszelkich kontaktów z ptactwem przeznaczonym do konsumpcji.

        CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY ? STOSUJ SIĘ  DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

- Spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej
   w temp. minimum 70 stopni Celsjusza
- Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem
  ( deski, noże, talerze ); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
- Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych
  ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci;
- Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc
   jago przetrzymywania;
- Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym, dopilnuj
  aby robiły to także dzieci;
- Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;
- Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa,
  drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów
  myśliwskich.

Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.