INFORMACJA DLA POWODZIAN O WODZIE DO PICIA


Informacja dla powodzian o wodzie do picia

 

            Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne - groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych NIE NADAJE się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.


OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI  KOPANEJ


            Po wybraniu wody ze studni, należy oczyścić jej dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku, grubości ok. 10 cm. Oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

            Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierza się ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w poniższej tabelce:

 

Średnica studni w cm

Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody w [g]

Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody w [g]

80

150 ( 1 szklanka )

165

90

200 ( 1 ¼ szklanki )

220

100

250 ( 1 ½ szklanki )

270

120

350 ( 2 ¼ szklanki )

380            W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu, należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce dwukrotnie zwiększyć.


Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:

1.      Do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś                         z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę.

2.      Po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną wg tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zamieszać po czym całą zawartość wlać do studni.

3.      Wodę w studni zamieszać tyczką lub poprzez: nabieranie wiadrem czerpalnym wody i wlewanie jej z powrotem.

4.      Po 24 godzinach wybierać wodę, aż do zaniku zapachu chloru.

 

UWAGA: Środki dezynfekcyjne, należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

ODKAŻANIE STUDNI WIERCONYCH I ABISYŃSKICH


            W przypadku studni wierconej, wymieszanie roztworu odkażającego, nastręcza duże trudności, dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni, dokładnie się ją przepłukuje poprzez długotrwałe pompowanie.


ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ


            Zabieg przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego          (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki), należy rozpuścić w dwóch kubłach wody. Następnie po zdjęciu kolumienki studni nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować, aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.

            Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno  epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.


ODKAŻANIE WODY


            Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami                   i sposobami. Najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie. Wodę można również dezynfekować za pomocą specjalnych preparatów i pastylek, występujących pod różnymi nazwami. Zabiegi przeprowadza się ściśle według przepisów załączonych         do tych preparatów.


UWAGA: odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych!Pamiętaj! Duża zawartość związków chemicznych (azotanów), może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego też, wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej      i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.

         

Przy stosowaniu preparatów dezynfekcyjnych należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności, m. in. rękawice ochronne, okulary. Nie wdychać ewentualnych oparów, unikać pozostawiania preparatów na skórze.