INFORMACJA DLA POWODZIAN - pierwsze kroki po powrocie do domu

Pierwsze kroki po powrocie do domu

 

Przed powrotem do domu, oprócz podstawowych rzeczy, takich jak żywność, woda, odzież, oświetlenie, należy zabrać ze sobą: ubranie ochronne (rękawiczki, maski, gumowe obuwie), przybory i sprzęt do sprzątania (wiadra, miednice, szczotki, szmaty, worki na śmieci, sznury do suszenia itp.), środki do czyszczenia nie zawierające amoniaku (połączone opary amoniaku

i chloru zawartego w środkach odkażających są szkodliwe), środki odkażające (ACE, Clorox, Domestos – preparaty gotowe do użycia).

 

Zapobieganie chorobom

 

Tereny dotknięte powodzią zagrożone są epidemiami chorób przewodu pokarmowego (czerwonką, durem brzusznym, salmonellozami, wirusowym zapaleniem wątroby), szerzącymi się drogą pokarmową poprzez zakażoną wodę i żywność oraz z powodu nie przestrzegania podstawowych zasad higieny, a także tężcem i bakteryjnymi chorobami skóry.

 

Aby uniknąć zakażenia należy:

 

* często myć ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miał miejsce kontakt z wodami powodziowymi,

* odkażać wodę przeznaczoną do celów spożywczych, do mycia warzyw i owoców oraz do mycia zębów (używać wodę tylko z wiadomego źródła  - beczkowozy lub wody butelkowane),

* nie spożywać produktów, które zostały zalane w czasie powodzi, nawet szczelnie zamkniętych, nie spożywać produktów niewiadomego pochodzenia. Nie uszkodzone konserwy spożywać tylko w razie konieczności, po uprzednim zdezynfekowaniu puszek,

* rygorystycznie przestrzegać zasad higieny,

* posiadaną żywność chroń przed zepsuciem i zanieczyszczeniami,

* w zakładach prowadzących działalność żywieniowo-żywnościową zlokalizowanych na terenie, gdzie występuje możliwość powodzi należy zastosować naczynia jednorazowego użytku,

a w obrocie handlowym asortyment sprzedawanych środków spożywczych powinien być dostosowany do aktualnie istniejących warunków,

* bezwzględnie w zakładach nie posiadających wody, energii, gazu nie może być prowadzona działalność polegająca na sprzedaży środków spożywczych łatwo psujących się      

 i wymagających przechowywania w stanie zamrożonym,

* w przypadku zaburzeń jelitowych i stanów gorączkowych bezzwłocznie zgłosić się do lekarza rodzinnego lub Izby Przyjęć Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy bądź najbliższej placówki służby zdrowia, pomocą służy również Pogotowie Ratunkowe  w Trzebnicy.

 

Dezynfekcja domu i sprzętów

 

Wody powodziowe są skażone bakteriologicznie, więc wszystko, co się z nimi zetknęło, również jest skażone. Dlatego pierwszym krokiem przy likwidowaniu skutków powodzi powinno być jak najszybsze usunięcie osadów i mułu oraz odkażenie powierzchni budynków i wszystkich przedmiotów, które zostały zalane.

Przed odkażaniem należy wynieść z budynku wszystkie przedmioty i sprzęty. Przedmioty, których nie da się uratować, na przykład meble tapicerowane, materace, koce oraz wszystkie elementy wykończenia, takie jak wykładziny, boazerie, podłogi drewniane należy bezwzględnie wyrzucić. Niektóre rzeczy, nie zawierające elementów z tworzyw sztucznych, można spalić,       a produkty żywnościowe najlepiej głęboko zakopać.

Wodę z czynności mycia i dezynfekcji należy wylewać do kanalizacji i szamb.

 

Zastosowanie środków dezynfekcyjnych

 

ściany, podłogi, meble –5% wapno chlorowane (po osuszeniu budynku)

pościel, ubrania – najlepiej wygotować, lub wyprać, co najmniej dwukrotnie, w temperaturze 60ºC, po praniu wszystko wyprasować.

WC – dostępne środki dezynfekująco-myjące np. Domestos, ACE, Clorox

Chlor jest środkiem trującym. Przy dezynfekowaniu preparatami z jego zawartością należy zachować środki ostrożności – pracować w rękawicach i masce, chronić oczy, dobrze  wentylować pomieszczenia. Po 24 godzinach dezynfekowane miejsca zmyć letnią, nie skażoną wodą, a jeśli nie ma takiej możliwości, wodę należy wcześniej przegotować.

 

Dezynfekowanie przedmiotów gospodarstwa domowego

 

Naczynia i sztućce umyć i co najmniej 15 minut gotować pod przykryciem w wodzie   z dodatkiem sody (1-2 łyżki/l). Większe naczynia kilkakrotnie wyparzyć wrzącą wodą.

Naczynia kuchenne można też wyprażyć w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze 160ºC.

 

Suszenie

 Lekko zawilgocone pomieszczenia można osuszać poprzez otwarcie okien i drzwi.

 

 Odgrzybianie

 Miejsca zagrzybione należy dokładnie oczyścić i posmarować dwu-, trzykrotnie preparatem grzybobójczym. 

  

Zabezpieczenie pomieszczeń przed insektami (muchy, komary itp.)

 

Należy zabezpieczyć pomieszczenia przed insektami:

- osłonić okna i inne otwory siatką, gazą lub gęstą firanką,

- rozwiesić lepy w miejscach gromadzenia się much,

- żywność przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem,

- śmieci i odpadki gromadzić w szczelnych workach foliowych,

- często wymieniać ściółkę dla zwierząt, aby zapobiec rozwojowi larw much,

- udrożnić rynny, aby umożliwić spływ wody.

 

Zwalczanie insektów

 

W pomieszczeniach można zastosować dostępne na rynku środki owadobójcze, takie jak do zwalczania much, aerozolowe lub do opryskiwania albo elektrofumigatory

(urządzenie elektryczne z płytką owadobójczą, z której wydzielają się pary substancji owadobójczej).

  

UWAGA !

 

Wszystkie środki należy używać ostrożnie, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. Stosować wyłącznie preparaty zarejestrowane w MZiOS. Chronić dzieci przed kontaktem

z preparatem. Nie stosować preparatów przy niezabezpieczonej żywności. Nadużywanie preparatów aerozolowych w zamkniętych pomieszczeniach może  w przypadku wadliwej instalacji elektrycznej spowodować wybuch.

Nie opryskiwać preparatami urządzeń i przewodów elektrycznych.

  

Szczepienia ochronne

 

Służby ratownicze biorące udział w akcji przeciwpowodziowej podlegają szczepieniom ochronnym przeciwko tężcowi, durowi, błonicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A  

i kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Reguluje to Program Szczepień Ochronnych na rok 2010. Natomiast wobec osób cywilnych mających kontakt z wodą powodziową

decyzję  o szczepieniu podejmuje lekarz rodzinny po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego  i konsultacji z właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

Wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, dystrybucją żywności oraz potrzebą podjęcia szczepień ochronnych należy zgłaszać właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.